Pałac

Pałac – powstały w latach 1908 – 1910, staraniem Paula Ewesta, na miejscu dawnego „starego pałacu”, murowany z cegły na kamienno-ceglanych fundamentach, elewacje otynkowane o skromnej dekoracji płycinowej. Bryła zróżnicowana, jednokondygnacyjna w części środkowej, w południowej dwukondygnacyjna z ryzalitem frontowym, zakończonym tarasem oraz trzykondygnacyjna wieżą od strony północnej. Rzut prostokąta z wydatnym ryzalitem w części południowej elewacji, płytkim ryzalitem od zachodu.

Ciekocinko_nonpro_Palac

Układ wnętrz 3 i 2,5 traktowy, na osi ryzalitu frontowego kwadratowa sień z antresolą w wieży boczna klatka schodowa. Dachy zróżnicowane mansardowe i naczółkowe kryte karpiówką żłobkowaną długą podwójną. Elewacje nieregularne, frontowa 11 osiowa z wejściem na osi ryzalitu, poprzedzonym schodami.

Oryginalna konstrukcja: ściany piwnic z kamienia, ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej, stropy nad piwnicami ceramiczne na belkach stalowych, pozostałe stropy drewniane.