Sposób użytkowania

Wokół prostokątnego dziedzińca gospodarczego były usytuowane budynki gospodarcze z ograniczającym dziedziniec od wschodu budynkiem stodoły powstałym na miejscu stodoły z I połowy XIX w. Część gospodarcza znajdowała się po północnej stronie drogi ze wsi Zackenzin (Ciekocino) do Curow (Kurowo). Po południowej stronie drogi znajdowało się duże pastwisko (Die Koppel), będące wspólnym pastwiskiem dla kilku właścicieli. Oś założenia północ – południe przechodziła przez dziedziniec gospodarczy i wchodziła na pastwisko. Istniał w tym czasie wjazd na dziedziniec gospodarczy odchodzący od drogi z Kurowa do Ciekocina. Polna droga odchodząca od drogi z Kurowa do Ciekocina ograniczała pastwisko od zachodu.

Na początku XX w. powstał dziedziniec gospodarczy otoczony budynkami gospodarczymi. Budynek inwentarski – stajnia powstał w 1906 r. , budynek dworu w 1908 – 1910 r. oraz park o charakterze krajobrazowym wykorzystujący istniejący drzewostan leśny. Do założenia prowadziły trzy wjazdy odchodzące od drogi Kurowo – Ciekocino, dwa z nich prowadziły na dziedziniec gospodarczy. Trzeci wjazd obsadzony aleją dębów czerwonych, rozdzielał się na wjazd na dziedziniec dworski zaakcentowany dębem szypułkowym oraz wjazd na dziedziniec gospodarczy znajdujący się na osi ówczesnego założenia podkreślony szpalerem dębów czerwonych z lipami drobnolistnymi pochodzącymi z II połowy XIX w. Jeden z wjazdów do części gospodarczej brukowany i ograniczający założenie od wschodu był obsadzony aleją kasztanowców i jesionów wyniosłych. Nawierzchnia dziedzińca gospodarczego była również brukowana, a w części zachodniej dziedzińca gospodarczego istniało ogrodzenie.