Zespół pałacowo-parkowy

Założenie pałacowo-parkowe w Ciekocinku jest jednym z najcenniejszych przykładów takiego kompleksu z przełomu XIX i XX wieku w województwie pomorskim.

Zespół pałacowo-parkowy w Ciekocinku to przykład dużego założenia z pałacem, parkiem i folwarkiem. Obiekt położony jest przy drodze z Kurowa do Ciekocinka, w odległości ok. 6 km od Choczewa. Założenie otoczone jest komponowanym parkiem leśnym od strony zachodniej, zaś od południa i wschodu graniczy z polami uprawnymi i pastwiskami.

Zespół pałacowo – parkowy z folwarkiem w Ciekocinku charakteryzuje się klarownością układu przestrzennego. Z rozmachem pomyślana myśl kompozycyjna, w której malowniczo ukształtowany teren z ciekiem wodnym w głębokim jarze i lasami stanowi oprawę dla górującej nad całością bryły dworu i regularnie rozplanowanym majdanem oraz będącym jego przedłużeniem rozłogiem pól.

Zespół pałacowo – parkowy w Ciekocinku był w posiadaniu kolejnych właścicieli ziemskich zajmujących się produkcją rolną. Duży folwark służył potrzebom produkcji rolnej. Okoliczne tereny to pola uprawne, pastwiska i lasy, należące wówczas do zespołu.

Zachował się układ założenia z przełomu XIX/XX w. Zachowane zostały podziały funkcjonalno-przestrzenne. W skład założenia wchodzą: budynek dworu z podjazdem, folwark z zabudowaniami gospodarczymi, park krajobrazowy przechodzący w park leśny, pola uprawne i pastwiska.