Zieleń i drzewostan

Drzewostan zespołu dworsko-parkowego jest zróżnicowany kompozycyjnie, wiekowo, gatunkowo. Zasadnicze elementy kompozycji powstały w II połowie XIX w. i na początku XX w. Park ma charakter krajobrazowy ze znajdującą się w części południowo-zachodniej założenia polaną widokową i rosnącym w jej północnej części przed południową elewacją dworu okazami pomników przyrody: żywotnikami zachodnimi, lipami drobnolistnymi z II połowy XIX w. Z tego okresu pochodzą też lipy drobnolistne – w szpalerze przy wjeździe do części gospodarczej – również pomniki przyrody.

Do elementów zieleni pochodzących z początku XX w. należą drzewa rosnące na obrzeżach otuliny leśnej – są to: sosna Banksa, dąb czerwony, świerk spec., grupa modrzewi europejskich, dąb szypułkowy odmiany stożkowej – na osi założenia północno-południowej będącej jednocześnie osią widokową, szpaler choin kanadyjskich, dwa buki pospolity odmiany purpurowej, aleja wjazdowa dębów czerwonych, zieleń w części północno-wschodniej.

Założenia: szpalery drzew iglastych z jodłą białą, modrzewiem, świerkami, lipami, dębami szypułkowymi, klonami pospolitymi, zieleń we wnętrzu ogrodowym – z dębem szypułkowym na osi: żywotnik zachodni, świerk pospolity przed narożnikiem południowo-zachodnim dworu, brzozy brodawkowate, buki pospolite, dąb czerwony, klon srebrzysty, regularna kompozycja klombu na dziedzińcu dworskim z dębem szypułkowym, dwoma jałowcami i żywotnikami zachodnimi, graniczny szpaler jesionów wyniosłych z żywopłotem z ałyczy, aleja jesionowa z żywopłotem ałyczy w części wschodniej założenia, szpaler jesionów wyniosłych z żywopłotem ałyczy ograniczający pastwisko.