Więcej zdjęć

Historia majątku lata 1945 – 2004

Opis funkcji

Istotnym faktem tego okresu „rozwoju” majątku, jest karygodny przykład dewastacji układu majątku podzielonego oryginalnie na część reprezentacyjną mieszkalną i folwark.

Do części reprezentacyjnej na teren parku wokół pałacu wprowadzono budynki typowo gospodarcze, takie jak budynek inwentarsko-gospodarczy murowano drewniany w odległości 10 metrów od Pałacu, halę – magazyn o powierzchni 2000 m2 na ziemniaki na samym froncie głównej alei wjazdowej do pałacu, uprzednio wycinając 5 okazałych 100 letnich dębów czerwonych, jednocześnie wycinając w parku nową drogę wjazdową pod pałac z narożnika północno-zachodniego.  Podobnie ulokowano bezpośrednio wzdłuż alei wjazdowej niskie pawilony biurowe, uprzednio karczując park w tym miejscu.

Po 1945 r. zmiany objęły również część gospodarczą.  Czterokondygnacyjna gorzelnia w czerwonej cegle została całkowicie przebudowana i bezpowrotnie zniszczona. Podobnie znaczącym zmianom uległy wszystkie elewacje zabytkowej stajni, którą jednak udało się całkowicie zrewitalizować zgodnie z oryginalnymi cechami.

Powstały na miejscu starych nowe budynki gospodarcze w latach 70-tych XX. w: budynek inwentarski, stodoła, magazyn i budynek mieszkalny. Powstały w częś­ci parkowej wtórne podziały; hydrofornia z ogrodzonym przyległym terenem, boisko oraz ogród zabaw dla dzieci na polanie widoko­wej, budynek gospodarczy na terenie wnętrza parkowego.

Jednocześnie, wszystko co przedstawiało jakąkolwiek wartość, było sukcesywnie szabrowane, rozkradane i wywożone zaś na terenie parku rosły kolejne wysypiska śmieci.  Pałac popadał w ruinę i techniczną dewastację, którą doskonale obrazują drzewa które rosły w rynnach na dachu oraz zarwany w połowie sufit nad salą balową który przegnity runął po napełnieniu wodą wanny piętro wyżej. Na szczęście nikomu nic się stało.

Etapy rozwojowe.

Po 1945 roku początkowo folwark staje się własnością Państwowych Nieruchomości Ziemskich. W 1950 roku powstaje tu PGR Ciekocino, dalsze losy i historia majątku związana jest z powojennymi przekształceniami własnościowymi i instytucjonalnymi i tak:

1957 rok – Zespół PGR Rosice z siedziba w Komaszewie,

1957 – 1959 PGR Ciekocino,

1959-1960 Inspektorat PGR Żelazna,

1960 PGR Ciekocino,

1968 – 1970 Stacja Hodowli Roślin Kurowo,

1970 – 1980 Kombinat Rolny Żelazna,

od roku 1980 ponownie SHR Kurowo.

W 1998 roku właścicielem zespołu jest Agencja Nieruchomości Rolnych.

W 2004 nowym właścicielem zostaje Tomasz Bałuk.