Stajnia i zabudowania

Pierwotnie magazyn zbożowy ze stajnią, wzniesiony w 1906 roku przez Paula Ewesta, murowany z cegły ceramicznej, elewacja północna otynkowana, pozostałe elewacje licowane czerwoną cegłą. Ilość kondygnacji: 1,5, strop odcinkowy drewniany, dach
dwu spadowy.

min_IMG_0031

Na przedłużeniu w kierunku północno-wschodnim istniała 4 kondygnacyjna gorzelnia. W latach 70-tych gorzelnia została całkowicie przebudowana i decyzją konserwatorską rozebrana w 2004 roku jako bezwartościowa dla rewitalizacji majątku zgodnie z jego oryginalnymi cechami. W jej miejscu powstał budynek odpowiadający regułom architektonicznym okresu XIX w. odtwarzający oryginalny rys urbanistyczny majdanu.