Układ dróg

Do założenia prowadzą dwie drogi, ze wsi Ciekocino od zachodu i ze wsi Kurowo ze wschodu, które tworzą układ przelotowy na terenie byłego SHR Ciekocino i stają się główną asfaltową drogą wiejską. Od drogi tej odchodzą trzy wjazdy do założenia. Dwa z nich prowadzą do zachodniej części założenia, są bezpośrednim dojazdem pod budynek dworu lecz prowadzą też do części gospodarczej przez dziedziniec dworski. Bezpośredni dojazd do części gospodarczej znajduje się w części wschodniej założenia, jest brukowany w dalszej swej części staje się drogą prowadzącą na pola, ograniczającą od zachodu pastwisko.

Z drogą polną łączy się droga prowadząca z dziedzińca dworskiego, ograniczająca teren pozostałości po sadzie od zachodu. Istnieje też wjazd do części gospodarczej znajdującej się na terenie byłego folwarku Lonisenhof. Na terenie parku zachowały się ścieżki spacerowe.